KLUB BRYDŻOWY

KLUB BRYDŻOWY: OPIEKUN – KAZIMIERZ NAMYSŁ
Spotkania w PN, o godz. 17:00 

Oficjalna strona internetowa Brodnickiego Domu Kultury