MŁODZIEŻOWY TEATR „BEKA”

OPIEKUN – ANETA GIEMZA-BARTNICKA
Zajęcia adresowane do uczniów klas VII i VIII SP
SPOTKANIA W ŚRODY, O GODZ. 16:30

Oficjalna strona internetowa Brodnickiego Domu Kultury