MŁODZIEŻOWY TEATR CBR’60

INSTRUKTOR ANETA GIEMZA-BARTNICKA  15:30-17:00 (CZW.) – OD LAT 13 OPŁATA – 20 zł za miesiąc lub 5 zł za jednorazowy udział w zajęciach

Oficjalna strona internetowa Brodnickiego Domu Kultury