PROJEKTY BDK – „KULTURA W KAŻDYM DOMU”

BDK Z NOWYM PROJEKTEM!!🗣😁

👉 BDK będzie miał własna telewizję!🎥 „KULTURA W KAŻDYM DOMU”, to projekt, na który otrzymaliśmy grant, z programu „KONWERSJA CYFROWA DOMÓW KULTURY”, uruchomionego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, będącego elementem działań wspierających instytucje kultury, w związku z pandemią COVID-19. Dzięki niemu zapewnimy ciągłość dostępu do oferty kulturalnej, świadczonej przez Brodnicki Dom Kultury mieszkańcom Brodnicy i powiatu brodnickiego, poprzez uruchomienie nowej formy działalności. 
👉 Zadanie polega na stworzeniu profesjonalnego studia telewizyjnego, w którym tworzone będą treści o charakterze kulturalno – animacyjnym, publikowane następnie w paśmie kulturalnym lokalnej telewizji oraz w Internecie. Nasza instytucja  zostanie wyposażona w niezbędny do tego sprzęt, a kadry zostaną wyszkolone.
👉 Dzięki wprowadzeniu stałego programu kulturalnego, nadawanego w lokalnej telewizji dotrzemy z naszą ofertą do szerokiego grona odbiorców (także w czasie przymusowej izolacji w domach), również do osób niekorzystających z Internetu. Tworzone treści opatrzone będą napisami dla osób słabo słyszących, co przyczyni się do włączenia osób z niepełnosprawnościami, w życie kulturalne miasta i powiatu. Dodatkowo, będziemy utrwalać cyfrowo, dla przyszłych pokoleń, ciekawe wydarzenia z regionu, tworząc tym samym kronikę kulturalną Brodnicy.