DOMY KULTURY + INICJATYWY LOKALNE

MAMY TO!!!!
Co tu się dzieje, co tu się dzieje???🙈🙈🙈
Brodnicki Dom Kultury po raz kolejny został beneficjentem programu Narodowego Centrum Kultury Dom kultury +Inicjatywy lokalne!
Na 176 wniosków, które wpłynęły w ramach naboru z całej Polski, procedurę konkursową przeszło 50 samorządowych instytucji kultury, w tym BDK, który uplasował się na 6 pozycji, z punktacją 83, 5 punktów! Minimum punktacji wynosiło 78, 75).
Co to oznacza? Teraz to my możemy być mecenasem dla Waszych inicjatyw 😁 Macie jakieś pomysły? Zapraszamy!😁
____________________________________________________________

Celem strategicznym programu dotacyjnego Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne jest inicjowanie działań służących wzmocnieniu zaangażowania domów kultury w życie społeczności lokalnej, odkrywaniu i rozwijaniu potencjału i kapitału kulturowego jej członków oraz kulturotwórczych zasobów społeczności.

Program skierowany jest do domów kultury, które gotowe są prowadzić nowatorskie działania animacyjne projektowane w oparciu o przeprowadzoną wcześniej diagnozę i poddane ewaluacji, a ukierunkowane na bezpośrednią i bliską współpracę z przedstawicielami społeczności lokalnej. Główny nacisk programu położony jest na nawiązywanie przez dom kultury stałych relacji z mieszkańcami miejscowości, na terenie których działa. Odkrywanie talentów i wzmacnianie potencjału społecznego ma owocować stworzeniem wspólnych projektów na rzecz społeczności lokalnych i przestrzeni publicznej.