PROJEKTY BDK – „KONWERSJA CYFROWA DOMÓW KULTURY”

MAMY TO❗️🗣 OTRZYMALIŚMY GRANT W RAMACH PROJEKTU KONWERSJA CYFROWA DOMÓW KULTURY❗️🗣
Ale się cieszymy!👏 Przed nami zupełnie nowe możliwości, zupełnie inny wymiar działań, zwłaszcza, że nie wiemy czy nie przyjdzie nam jesienią przenieść się znów do sieci. I tu z pomocą przychodzi program grantowy „KONWERSJA CYFROWA DOMÓW KULTURY”, uruchomiony w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, który jest elementem działań wspierających instytucje kultury właśnie w związku z pandemią COVID-19.
Jego celem jest:
* wyposażenie samorządowych instytucji kultury w kompetencje i umiejętności niezbędne do prowadzenia i rozwijania działań w zakresie edukacji kulturalnej oraz animacji kultury w społeczności lokalnej;
* doposażenie w sprzęt niezbędny do prowadzenia działań edukacyjnych i animacyjnych w formie cyfrowej lub online.

Czekaliśmy z niecierpliwością na wyniki, bo było o co powalczyć (kwota dofinansowania to 137 tys. zł❗️❗️ – s t o 😁 t r z y d z i e ś c i 😁 s i e d e m 😁 t y s i ę c y 😁 z ł o t y c h😁), a o grant starało się ponad 1200 instytucji kultury z całego kraju. Ostatecznie wyłoniono 200 grantobiorców, w tym BRODNICKI DOM KULTURY!
Dziękujemy wszystkim, którzy trzymali za nas kciuki💪 i bierzemy się do pracy😊
KOORDYNATOR PROJEKTU – dyr. BDK Katarzyna Miętkiewicz
Projekt Konwersja cyfrowa domów kultury finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.