PROJEKTY BDK – „SIEĆ NA KULTURĘ” – NABÓR UCZESTNIKÓW!

Brodnicki Dom Kultury bierze udział w projekcie „SIEĆ NA KULTURĘ W PODREGIONIE GRUDZIĄDZKIM”,  który realizowany jest przez Fundację Wspierania Zrównoważonego Rozwoju, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Działanie nr 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”. 

Do uczestnictwa w projekcie zapraszamy dzieci w wieku 10-18 lat. Projekt polega na odbyciu przez 6-10 uczestników 15 dwugodzinnych (2×45 minut) spotkań w trybie zdalnym.
Podczas szkolenia omówione zostaną dostępne narzędzia umożliwiające składanie wniosków i załatwiania spraw administracyjnych w urzędzie, prowadzenia i zarządzania elektronicznym kontem bankowym.
Uczestnicy zdobędą praktyczne kompetencje związane z formalną i nieformalną korespondencją on-line. Wyjaśnione zostaną podstawy cyberbezpieczeństwa i bezpiecznego nawigowania w sieci. Dodatkowo przekazana zostanie wiedza i umiejętności związane z dostępnością usług on-line.
Uczestnicy zostaną podzieleni na dwie 10. osobowe grupy wiekowe: 10-14 lat oraz 15-18 lat, w których szkolenia prowadzić będą – artysta plastyk Marcin Szymielewicz (grupa 10-14 lat) oraz artysta plastyk Magdalena Dobrosielska-Jankowska (grupa 15-18 lat).
NABÓR UCZESTNIKÓW – od 20 SIERPNIA 2021 do 20 WRZEŚNIA 2021 
📧 Zgłoszenia wysyłamy WYŁĄCZNIE na e-mail zajeciabdk@gmail.com 📧
W temacie wystarczy wpisać „SIEĆ NA KULTURĘ”, a w treści podać imię i nazwisko oraz wiek i kontakt do uczestnika.
LICZBA MIEJSC OGRANICZONA, LICZY SIĘ KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ!
Serdecznie zapraszamy do udziału, gdyż taka wiedza będzie bardzo przydatna zarówno dla uczestników, jak i ich rodzin. Wiele z tych narzędzi już jest powszechne, a czasami już wręcz obowiązkowe. Warto się z nimi zapoznać!! Szkolenia są bezpłatne!!!
Celem projektu jest rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci oraz kwalifikacji cyfrowych i zwiększenie potencjału techniczno-dydaktycznego. Projekt realizowany jest przez Fundację Wspierania Zrównoważonego Rozwoju, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu

Celem projektu jest rozwijanie kompetencji cyfrowych młodzieży oraz kwalifikacji cyfrowych i zwiększenie potencjału techniczno-dydaktycznego Bibliotekarki biorącej udział w projekcie, co przyczyni się do podwyższenia kompetencji cyfrowych instytucji kultury oraz wzrostu aktywności cyfrowej społeczności lokalnej. Projekt realizowany jest przez Fundację Wspierania Zrównoważonego Rozwoju, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. 

23 KWIETNIA
odbyły się
WARSZTATY PROJEKTOWANIA GRAFICZNEGO
Nie ulega wątpliwości jak ważną rolę w rozwijaniu kompetencji cyfrowych pełnią ośrodki kultury. Jednakże, aby mogły one wykorzystać w pełni swój potencjał w edukowaniu dzieci i młodzieży, potrzebują wsparcia merytorycznego. Takie wsparcie zapewniają warsztaty, w których wzięli udział nasi artyści plastycy – Magdalena Dobrosielska-Jankowska oraz. Marcin Szymielewicz