SZKOLIMY SIĘ – DOMY KULTURY + IL (DIAGNOZA)

SZKOLIMY SIĘ!???‍?
? Ruszamy! W ramach programu Narodowe Centrum Kultury Dom kultury +Inicjatywy lokalne diagnozujemy brodnicką kulturę i od tego zaczynamy nasze dzisiejsze szkolenie?
______________________________
? Celem strategicznym programu jest inicjowanie działań służących wzmocnieniu zaangażowania domów kultury w życie społeczności lokalnej, odkrywaniu i rozwijaniu potencjału i kapitału kulturowego jej członków oraz kulturotwórczych zasobów społeczności.
______________________________
? Zadanie sfinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury: Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne. Edycja 2022″.

This slideshow requires JavaScript.