PRACOWNIA RYSUNKU, MALARSTWA, CERAMIKI I MAŁEJ FORMY RZEŹBIARSKIEJ

– poniedziałek, 16:00-17:00 (dzieci 6-8 lat),
– poniedziałek, 17:00-18:00 (dzieci 9-12 lat),
Zajęcia płatne 5 zł/1h

Oficjalna strona internetowa Brodnickiego Domu Kultury