PRACOWNIA TAŃCA LUDOWEGO

ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE ZAJĘCIA umuzykalniające i taneczne, prezentujące kulturę wybranych rejonów Polski!
Na zajęciach dzieci nauczą się polskich tańców regionalnych, poznają również tradycje ludowe, zwyczaje i obrzędy różnych regionów Polski oraz charakterystyczne dla nich stroje. Taniec ludowy, tak jak inne tańce wspomaga ogólny rozwój dziecka oraz wpływa pozytywnie na jego pamięć, szczególnie na pamięć ruchową kształtowaną przez powtarzanie sekwencji kroków i figur tanecznych. Celem zajęć jest kultywowanie polskich tradycji ludowych oraz wzmocnienie poczucia tożsamości lokalnej.
Spotykamy się w każdy czwartek, o godz. 16:00
Prowadzenie: DARIA RUTKA oraz MACIEJ ZAJDA

 

Oficjalna strona internetowa Brodnickiego Domu Kultury