SZKOLIMY SIĘ/PROJEKTY BDK

WITAMY PAŃSTWA W ZAKŁADCE, W KTÓREJ NA BIEŻĄCO BĘDZIEMY INFORMOWAĆ O WSZYSTKICH SZKOLENIACH, W KTÓRYCH UCZESTNICZYMY ORAZ O PROJEKTACH, KTÓRE REALIZUJEMY 🙂
************************************************************************
WRZESIEŃ 2022

„SIEJEMY KULTURĘ” – OD POMYSŁU DO REALIZACJI⤵️
💠 Przypomnijmy – „SIEJEMY KULTURĘ”, to projekt Brodnickiego Domu Kultury, zgłoszony do programu Narodowego Centrum Kultury „Dom kultury +Inicjatywy lokalne. Edycja 2022”. Chcieliśmy pozyskać dofinansowanie na wsparcie waszych pomysłów i to nam się udało! Na 176 wniosków, które wpłynęły w ramach naboru z całej Polski, procedurę konkursową przeszło tylko 50 samorządowych instytucji kultury, w tym BDK, Tym samym, dzięki pozyskanym funduszom sami staliśmy się mecenasem dla oddolnych inicjatyw😁
💠 Autorem wniosku mógł być każdy mieszkaniec Brodnicy bądź grupa nieformalna działająca na jej terenie. Maksymalna kwota przeznaczona na realizację jednej inicjatywy – 6 000 zł brutto.
💠 Wpłynęło do nas 9 wniosków, które wstępnie, pod względem formalnym oceniła kapituła konkursu. Do oceny merytorycznej zakwalifikowało się 8 projektów, do realizacji ostatecznie przeszło 5 – decyzja o tym została podjęta w sposób partycypacyjny, to znaczy, że uczestnicy sami decydowali o tym, który z projektów zostanie zrealizowany (każdy z nich mógł oddać trzy głosy na wybrany projekt – oprócz własnego).

Edit: Wnioskodawca jednego z projektów wycofał się. Na jego miejsce „wskoczył” kolejny w punktacji projekt, zgodnie z zasadami konkursu.
💠 W tej chwili jesteśmy w trakcie realizacji następujących projektów (kolejność wg największej liczby zdobytych punktów):
🤜 „najNAJzabawa” – Daria Rutka (5 993. zł)
🤜 „WYSTAWA PRZYRODNICZA” – Pasjonaci Fotografii z Pojezierza Brodnickiego, kwota (4 900 zł)
🤜 „SPEKTAKL MUZYCZNO-WOKALNY” – Michał Królikowski/Street Artist (6 tys. zł)
🤜 „CERAMIKA ARTYSTYCZNA – MAMY POTENCJAŁ” – Martyna Parzych (6 tys. zł)
🤜 „WARSZTATY MUZYCZNE DLA DZIECI” – Anna Mackiewicz (5 557 zł)
********************************
Projekt „SIEJEMY KULTURĘ” został dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury: Dom Kultury + Inicjatywy lokalne. Edycja 2022″.

**************************************************************************
MAJ 2022

„SŁOWO MA MOC TWÓRCZĄ” – NOWY PROJEKT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ KULTURY I SZTUKI „BRACTWO”.
„Trzeba nam dużo prostych słów jak chleb, miłość, dobroć, aby ślepi w ciemności nie zgubili właściwej drogi, trzeba nam dużo ciszy i w powietrzu i w myśli, abyśmy usłyszeli głos cichy, nieśmiały, głos gołębi, mrówek, ludzi, serc i ich bolesny krzyk pośród krzywd, pośród tego wszystkiego, co nie jest ani miłością, ani dobrocią, ani chlebem”. (Halina Poświatowska)

Od najdawniejszych czasów ludzie wierzyli, że słowa mają magiczną moc: to, o czym mówimy, naprawdę może się stać. Słowa dają i odbierają życie. Są błogosławieństwem i przekleństwem. Niszczą i leczą. Bywają jak uderzenie kamieniem i jak miód na serce. Napastliwe są przyczyną depresji i chorób, zachwytu – uskrzydlają.

Nasz projekt odsłania na nowo „słowo”, które staje się czynnikiem twórczym. Pokazuje jego moc sprawczą w tworzeniu. Chcemy, by na nowo otworzył młodzież na obcowanie z literaturą, która z kolei ma stać się impulsem, swoistą inspiracją do dalszego tworzenia.

Projet ma na celu pokazanie kreacji ilustracji w nowej odsłonie, w odejściu od schematu. Działanie jest otwarte na każdą formę sztuk plastyvcznych, wliczając w to formy przestrzenne i miniinstalacje.
Jest naszym pragnieniem, aby nowa realizacja przestrzenna poruszyła odbiorcę i zaskakiwała oryginalnością pomysłów, które drzemią w naszych głowach, a porusza je właśnie słowo.

Zadanie dofinasowano ze środków budżetu Gminy Miejskiej Brodnica oraz Starostwa Powiatowego w Brodnicy.
**************************************************************************

LUTY 2022
„SIEJEMY KULTURĘ”
– MAMY TO!!!!
Brodnicki Dom Kultury po raz kolejny został beneficjentem programu Narodowego Centrum Kultury Dom kultury +Inicjatywy lokalne!
Na 176 wniosków, które wpłynęły w ramach naboru z całej Polski, procedurę konkursową przeszło 50 samorządowych instytucji kultury, w tym BDK, który uplasował się na 6 pozycji, z punktacją 83, 5 punktów! Minimum punktacji wynosiło 78, 75).
Co to oznacza? Teraz to my możemy być mecenasem dla Waszych inicjatyw. Macie jakieś pomysły? Zapraszamy!
____________________________________________________________
Celem strategicznym programu dotacyjnego Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne jest inicjowanie działań służących wzmocnieniu zaangażowania domów kultury w życie społeczności lokalnej, odkrywaniu i rozwijaniu potencjału i kapitału kulturowego jej członków oraz kulturotwórczych zasobów społeczności.

Program skierowany jest do domów kultury, które gotowe są prowadzić nowatorskie działania animacyjne projektowane w oparciu o przeprowadzoną wcześniej diagnozę i poddane ewaluacji, a ukierunkowane na bezpośrednią i bliską współpracę z przedstawicielami społeczności lokalnej. Główny nacisk programu położony jest na nawiązywanie przez dom kultury stałych relacji z mieszkańcami miejscowości, na terenie których działa. Odkrywanie talentów i wzmacnianie potencjału społecznego ma owocować stworzeniem wspólnych projektów na rzecz społeczności lokalnych i przestrzeni publicznej.
************************************************************************

        PAŹDZIERNIK 2021
Za nami warsztaty w ramach programu Bardzo Młoda Kultura 2021, na temat uczestnictwa dzieci i młodzieży w kulturze. Bardzo Młoda Kultura to wieloletni program wspierania edukacji kulturowej, którego strategicznym celem jest wzmacnianie jej roli, poprzez pobudzenie i wykorzystanie edukacyjnego potencjału kultury.
Warsztaty poprowadził Mateusz Strzałkowski, z Pracowni Zrównoważonego Rozwoju, na zlecenie Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy. Celem warsztatów było poznanie potrzeb społeczno-kulturalnych, zainteresowań oraz sposobów spędzania wolnego czasu dzieci i młodzieży.
************************************************************************
KWIECIEŃ 2021
Za nami szkolenie w zakresie programu ERASMUS + oraz udział w konferencji CYFROWE DOMY KULTURY.

This slideshow requires JavaScript.

„SIEĆ NA KULTURĘ” W PODREGIONIE GRUDZIĄDZKIM – WARSZTATY PROJEKTOWANIA GRAFICZNEGO💻
Nie ulega wątpliwości jak ważną rolę w rozwijaniu kompetencji cyfrowych pełnią ośrodki kultury. Jednakże, aby mogły one wykorzystać w pełni swój potencjał w edukowaniu dzieci i młodzieży, potrzebują wsparcia merytorycznego. Takie wsparcie zapewniają warsztaty, w których wzięli udział nasi artyści plastycy – @Magdalena Dobrosielska-Jankowska oraz. @Marcin Szymielewicz

************************************************************************
MARZEC 2021
Pandemia koronawirusa wywołała kryzys w wielu dziedzinach życia społecznego, gospodarczego, kulturalnego. Odcisnęła piętno na kontaktach międzyludzkich, formach pracy i współdziałania. Dramatyczna zmiana wstrząsnęła naszym życiem, relacjami z rodziną i przyjaciółmi. Wpłynęła także na sposób, w jaki  odbieramy kulturę.  Instytucje kultury w dobie pandemii musiały zmienić zasady funkcjonowania. Mimo obaw są powody do optymizmu, powstają nowe projekty, angażujące i wspierające lokalne inicjatywy kulturalne. Jak pozyskiwać na nie fundusze
mogliśmy dowiedzieć ze szkolenia, organizowanego przez Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy, które pełni rolę Operatora regionalnego programu Bardzo Młoda Kultura Kujawsko-Pomorskie 2019-2021 realizując projekt Terenowy Dom Kultury.

✔️ Bardzo Młoda Kultura to ogólnopolski program wspierający edukację kulturową, podnoszący jej jakość oraz zwiększający jej dostępność i znaczenie w lokalnych społecznościach.
✔️ Bardzo Młoda Kultura Kujawsko-Pomorskie 2️0️2️1️ to program grantowy w województwie kujawsko-pomorskim, w ramach którego wspólnie mogą aplikować domy kultury, szkoły, biblioteki, organizacje pozarządowe na działania z obszaru edukacji i animacji kulturowej.

This slideshow requires JavaScript.

************************************************************************

SIERPIEŃ 2020
Brodnicki Dom Kultury bierze udział w projekcie „SIEĆ NA KULTURĘ W PODREGIONIE GRUDZIĄDZKIM”,  który realizowany jest przez Fundację Wspierania Zrównoważonego Rozwoju, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Działanie nr 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”. 

Do uczestnictwa w projekcie zapraszamy w wieku 14-18 lat. Projekt polega na odbyciu przez 6-10 uczestników 15 dwugodzinnych (2×45 minut) spotkań w trybie zdalnym.
Podczas szkolenia omówione zostaną dostępne narzędzia umożliwiające składanie wniosków i załatwiania spraw administracyjnych w urzędzie, prowadzenia i zarządzania elektronicznym kontem bankowym.
Uczestnicy zdobędą praktyczne kompetencje związane z formalną i nieformalną korespondencją on-line. Wyjaśnione zostaną podstawy cyberbezpieczeństwa i bezpiecznego nawigowania w sieci. Dodatkowo przekazana zostanie wiedza i umiejętności związane z dostępnością usług on-line.
Celem projektu jest rozwijanie kompetencji cyfrowych młodzieży oraz kwalifikacji cyfrowych i zwiększenie potencjału techniczno-dydaktycznego Bibliotekarki biorącej udział w projekcie, co przyczyni się do podwyższenia kompetencji cyfrowych instytucji kultury oraz wzrostu aktywności cyfrowej społeczności lokalnej. Projekt realizowany jest przez Fundację Wspierania Zrównoważonego Rozwoju, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. 

************************************************************************
LUTY 2020

21 lutego, Brodnicki Dom Kultury, reprezentowany przez dyr. BDK, Małgorzatę Miętkiewicz oraz artystę plastyka  BDK, Magdalenę Dobrosielską-Jankowską uczestniczył w spotkaniu, dotyczącym programu Narodowego Centrum Kultury, pn. BARDZO MŁODA KULTURA. Zadaniem programu jest projektowanie, testowanie i wdrażanie rozwiązań, które mają zbliżyć sferę edukacji i sferę kultury. Rozumieć to należy to bardzo szeroko jako współpracę między różnorakimi instytucjami kultury, szkołami i innymi placówkami oświatowo-wychowawczymi, organizacjami pozarządowymi działającymi w obszarze kultury lub edukacji oraz lokalnymi edukatorami, którym leży na sercu rozwój kompetencji społecznych dzieci i młodzieży poprzez wykorzystanie metod edukacji kulturalnej i animacji kultury. Spotkanie miało miejsce w gościnnych murach Wąbrzeskiego Domu Kultury.

This slideshow requires JavaScript.

Efektem szkolenia jest wspólny projekt Brodnickiego Domu Kultury oraz Szkoły Podstawowej nr 3 w Brodnicy,
„OBRAZ MOJE PIĘKNO – INNY, ZNACZY WYJĄTKOWY”
**************************************************************************

Oficjalna strona internetowa Brodnickiego Domu Kultury

Skip to content