SZKOLIMY SIĘ

WITAMY PAŃSTWA W ZAKŁADCE, W KTÓREJ NA BIEŻĄCO BĘDZIEMY INFORMOWAĆ O WSZYSTKICH SZKOLENIACH, W KTÓRYCH UCZESTNICZYMY ORAZ O PROJEKTACH, KTÓRE REALIZUJEMY 🙂
************************************************************************
SIERPIEŃ 2020
Brodnicki Dom Kultury bierze udział w projekcie „Sieć na kulturę w podregionie grudziądzkim”, który realizowany jest przez Fundację Wspierania Zrównoważonego Rozwoju, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Działanie nr 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”. Trzymajcie za nas kciuki 

************************************************************************
LUTY 2020

21 lutego, Brodnicki Dom Kultury, reprezentowany przez dyr. BDK, Małgorzatę Miętkiewicz oraz artystę plastyka  BDK, Magdalenę Dobrosielską-Jankowską uczestniczył w spotkaniu, dotyczącym programu Narodowego Centrum Kultury, pn. BARDZO MŁODA KULTURA. Zadaniem programu jest projektowanie, testowanie i wdrażanie rozwiązań, które mają zbliżyć sferę edukacji i sferę kultury. Rozumieć to należy to bardzo szeroko jako współpracę między różnorakimi instytucjami kultury, szkołami i innymi placówkami oświatowo-wychowawczymi, organizacjami pozarządowymi działającymi w obszarze kultury lub edukacji oraz lokalnymi edukatorami, którym leży na sercu rozwój kompetencji społecznych dzieci i młodzieży poprzez wykorzystanie metod edukacji kulturalnej i animacji kultury. Spotkanie miało miejsce w gościnnych murach Wąbrzeskiego Domu Kultury.

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

Efektem szkolenia jest wspólny projekt Brodnickiego Domu Kultury oraz Szkoły Podstawowej nr 3 w Brodnicy,
„OBRAZ MOJE PIĘKNO – INNY, ZNACZY WYJĄTKOWY”

**************************************************************************

Oficjalna strona internetowa Brodnickiego Domu Kultury