SZKOLIMY SIĘ

WITAMY PAŃSTWA W ZAKŁADCE, W KTÓREJ NA BIEŻĄCO BĘDZIEMY INFORMOWAĆ O WSZYSTKICH SZKOLENIACH, W KTÓRYCH UCZESTNICZYMY ORAZ O PROJEKTACH, KTÓRE REALIZUJEMY 🙂
************************************************************************
PAŹDZIERNIK 2021
Za nami warsztaty w ramach programu Bardzo Młoda Kultura 2021, na temat uczestnictwa dzieci i młodzieży w kulturze. Bardzo Młoda Kultura to wieloletni program wspierania edukacji kulturowej, którego strategicznym celem jest wzmacnianie jej roli, poprzez pobudzenie i wykorzystanie edukacyjnego potencjału kultury.
Warsztaty poprowadził Mateusz Strzałkowski, z Pracowni Zrównoważonego Rozwoju, na zlecenie Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy. Celem warsztatów było poznanie potrzeb społeczno-kulturalnych, zainteresowań oraz sposobów spędzania wolnego czasu dzieci i młodzieży.
************************************************************************
KWIECIEŃ 2021
Za nami szkolenie w zakresie programu ERASMUS + oraz udział w konferencji CYFROWE DOMY KULTURY.

This slideshow requires JavaScript.

************************************************************************
MARZEC 2021
Pandemia koronawirusa wywołała kryzys w wielu dziedzinach życia społecznego, gospodarczego, kulturalnego. Odcisnęła piętno na kontaktach międzyludzkich, formach pracy i współdziałania. Dramatyczna zmiana wstrząsnęła naszym życiem, relacjami z rodziną i przyjaciółmi. Wpłynęła także na sposób, w jaki  odbieramy kulturę.  Instytucje kultury w dobie pandemii musiały zmienić zasady funkcjonowania. Mimo obaw są powody do optymizmu, powstają nowe projekty, angażujące i wspierające lokalne inicjatywy kulturalne. Jak pozyskiwać na nie fundusze
mogliśmy dowiedzieć ze szkolenia, organizowanego przez Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy, które pełni rolę Operatora regionalnego programu Bardzo Młoda Kultura Kujawsko-Pomorskie 2019-2021 realizując projekt Terenowy Dom Kultury.

✔️ Bardzo Młoda Kultura to ogólnopolski program wspierający edukację kulturową, podnoszący jej jakość oraz zwiększający jej dostępność i znaczenie w lokalnych społecznościach.
✔️ Bardzo Młoda Kultura Kujawsko-Pomorskie 2️0️2️1️ to program grantowy w województwie kujawsko-pomorskim, w ramach którego wspólnie mogą aplikować domy kultury, szkoły, biblioteki, organizacje pozarządowe na działania z obszaru edukacji i animacji kulturowej.

This slideshow requires JavaScript.

************************************************************************

SIERPIEŃ 2020
Brodnicki Dom Kultury bierze udział w projekcie „SIEĆ NA KULTURĘ W PODREGIONIE GRUDZIĄDZKIM”,  który realizowany jest przez Fundację Wspierania Zrównoważonego Rozwoju, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Działanie nr 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”. 

Do uczestnictwa w projekcie zapraszamy w wieku 14-18 lat. Projekt polega na odbyciu przez 6-10 uczestników 15 dwugodzinnych (2×45 minut) spotkań w trybie zdalnym.
Podczas szkolenia omówione zostaną dostępne narzędzia umożliwiające składanie wniosków i załatwiania spraw administracyjnych w urzędzie, prowadzenia i zarządzania elektronicznym kontem bankowym.
Uczestnicy zdobędą praktyczne kompetencje związane z formalną i nieformalną korespondencją on-line. Wyjaśnione zostaną podstawy cyberbezpieczeństwa i bezpiecznego nawigowania w sieci. Dodatkowo przekazana zostanie wiedza i umiejętności związane z dostępnością usług on-line.
Celem projektu jest rozwijanie kompetencji cyfrowych młodzieży oraz kwalifikacji cyfrowych i zwiększenie potencjału techniczno-dydaktycznego Bibliotekarki biorącej udział w projekcie, co przyczyni się do podwyższenia kompetencji cyfrowych instytucji kultury oraz wzrostu aktywności cyfrowej społeczności lokalnej. Projekt realizowany jest przez Fundację Wspierania Zrównoważonego Rozwoju, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. 

************************************************************************
LUTY 2020

21 lutego, Brodnicki Dom Kultury, reprezentowany przez dyr. BDK, Małgorzatę Miętkiewicz oraz artystę plastyka  BDK, Magdalenę Dobrosielską-Jankowską uczestniczył w spotkaniu, dotyczącym programu Narodowego Centrum Kultury, pn. BARDZO MŁODA KULTURA. Zadaniem programu jest projektowanie, testowanie i wdrażanie rozwiązań, które mają zbliżyć sferę edukacji i sferę kultury. Rozumieć to należy to bardzo szeroko jako współpracę między różnorakimi instytucjami kultury, szkołami i innymi placówkami oświatowo-wychowawczymi, organizacjami pozarządowymi działającymi w obszarze kultury lub edukacji oraz lokalnymi edukatorami, którym leży na sercu rozwój kompetencji społecznych dzieci i młodzieży poprzez wykorzystanie metod edukacji kulturalnej i animacji kultury. Spotkanie miało miejsce w gościnnych murach Wąbrzeskiego Domu Kultury.

This slideshow requires JavaScript.

Efektem szkolenia jest wspólny projekt Brodnickiego Domu Kultury oraz Szkoły Podstawowej nr 3 w Brodnicy,
„OBRAZ MOJE PIĘKNO – INNY, ZNACZY WYJĄTKOWY”
**************************************************************************

Oficjalna strona internetowa Brodnickiego Domu Kultury

Skip to content