SZKOLIMY SIĘ/PROJEKTY BDK

WITAMY PAŃSTWA W ZAKŁADCE, W KTÓREJ NA BIEŻĄCO BĘDZIEMY INFORMOWAĆ O WSZYSTKICH SZKOLENIACH, W KTÓRYCH UCZESTNICZYMY ORAZ O PROJEKTACH, KTÓRE REALIZUJEMY 🙂
************************************************************************

GRUBYMI NIĆMI SZYTE 
To już kolejny projekt, który realizujemy  w ramach programu BARDZO MŁODA KULTURA KUJAWSKO-POMORSKIE 2023-2025. Wspólnie z  I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. FILOMATÓW ZIEMI MICHAŁOWSKIEJ w BRODNICY oraz Stowarzyszeniem KULTURALNA PARTYZANTKA, działającym przy SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 w BRODNICY zrealizowaliśmy nowatorski projekt „GRUBYMI NIĆMI SZYTE”, zakładający wspólne działania artystyczne, angażujące młodzież z różnych środowisk. Chcieliśmy wspólnie stworzyć coś, co wyrażałoby najpełniej naszą przynależność do miejsca, w którym żyjemy.
Zaczęśliśmy od spaceru diagnostycznego, potem mogliśmy już zacząć działać.  I etap projektu zakładał warsztaty z pisania tekstów i tworzenia rapu z Miłoszem „MIŁYM MO” Pestą – brodniczaninem, który z powodzeniem godzi swoje dwie pasje – sport i muzykę. Miłosz Pesta dał sie poznać szerokiemu gronu odbiorców jako uczestnik tv show „Hotel Paradise”. Od tego czasu z powodzeniem koncertuje w klubowych salach, komponując i pisząc teksty do własnych utworów.
Kolejny etap, to warsztaty  rękodzielnicze, bo nic tak nie integruje jak wspólne skubanie gęsich piór…lub tworzenie pachworku:-) Wybraliśmy pachwork i stworzyliśmy piękne dzieło, które idealnie  odzwierciedlało artystyczną wizję naszego miasta, Brodnicy. Część trzecia projektu, to wyjazd uczestników na koncert muzyki rap, gdzie młodzież podejrzy sposób zachowanie się muzyków na scenie i miała okazje „na żywo” posłuchać tekstów rapowych, prosto ze sceny. Część czwarta zakładała napisanie i nagranie teledysku, w którym zostanie wykorzystane wszystko to, nad czym wspólnie pracowaliśmy. Efekt naszych działań poniżej.

This slideshow requires JavaScript.

 
************************************************************************
FREEART CONCEPT – UWOLNIĆ SZTUKĘ!
Najpierw, w naszych głowach zrodził się pomysł. Dwutygodniowe warsztaty, na pełnych obrotach, z artystycznie uzdolnioną młodzieżą. Brodnicki Dom Kultury, to instytucja, która od lat zajmuje się  krzewieniem kultury lokalnym środowisku, dlatego doskonale znamy osoby/ organizacje/ stowarzyszenia prowadzące działalność w obszarze edukacji i sztuki, i chętnie nawiązujemy z nimi współpracę. Łączymy zarówno ludzi, którzy chcą przekazać swoje umiejętności dalej, jak i tych, którzy chcą nauczyć się czegoś nowego. Dla nas najważniejsza jest pasja do sztuki i radość ze wspierania ciekawych działań oraz ważnych przesłań.

Tak powstał FreeArt Concept – projekt, angażujący inicjatywy oddolne, zakładający warsztaty adresowane do uzdolnionej artystycznie młodzieży, z naszymi specjalistami z zakresu: muzyki (umuzykalnienie, emisja głosu, śpiew wokalny), tańca (doskonalenie koordynacji ruchu, stworzenie układu choreograficznego, który wykorzystany zostanie w nowej produkcji, rozwój świadomości ciała i jego kontroli), teatru (techniki aktorskie, ćwiczenia dykcji, praca nad swobodą wchodzenia i wychodzenia ze stanów emocjonalnych ) i plastyki (rysunek, malarstwo, rzeźba, kompozycja).

Jako jednostce kultury bardzo nam zależy na budowaniu trwałej relacji z odbiorcami naszych działań, w duchu „audience development”, dlatego też wspieramy artystyczne pasje, edukujemy i tworzymy przyjazną atmosferę wokół kultury tworzonej oddolnie, przez amatorów. Taką kulturę od wielu lat kreują,  między innymi, uczniowie z I Liceum Ogólnokształcącego w Brodnicy, których inspiruje i twórczo aktywizuje nauczyciel geografii o duszy estradowego artysty, Wojciech Zembrzycki. 
Warsztaty, w których wezmą udział podopieczni pracowni artystycznych BDK oraz uczniowie I LO w Brodnicy, poprowadzą instruktorzy Brodnickiego Domu Kultury:
wokalne – Joanna Nehring-Roszkowska (trener emisji głosu),
taneczne – Maciej Zajda (tancerz, choreograf),
plastyczne – Magdalena Dobrosielska-Jankowska i Marcin Syzmielewicz (artyści plastycy),
teatralne – Aneta Giemza-Bartnicka (instruktor teatralny).
Doskonale wiemy, że kiedy młodzi ludzie postanawiają „zająć się” kulturą, efekty mogą przerosnąć oczekiwania, dlatego już teraz,
10 LIPCA 2021, zapraszamy  na spektakl podsumowujący nasze  wspólne działania artystyczne.
 
KOORDYNATOR PROJEKTU FREEART CONCEPT – Aneta Giemza-Bartnicka z Brodnickiego Domu Kultury.
PARTNER  – I Liceum Ogólnokształcące w Brodnicy.

Projekt FreeArt Concept finansowany jest z mikrodotacji Terenowego Domu Kultury, z programu „Bardzo Młoda Kultura 2021 – kujawsko-pomorskie”.

***********************************************
„KULTURA W KAŻDYM DOMU” –
BDK będzie miał własna telewizję!? „KULTURA W KAŻDYM DOMU”, to projekt, na który otrzymaliśmy grant, z programu „KONWERSJA CYFROWA DOMÓW KULTURY”, uruchomionego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, będącego elementem działań wspierających instytucje kultury, w związku z pandemią COVID-19. Dzięki niemu zapewnimy ciągłość dostępu do oferty kulturalnej, świadczonej przez Brodnicki Dom Kultury mieszkańcom Brodnicy i powiatu brodnickiego, poprzez uruchomienie nowej formy działalności. 

? Zadanie polega na stworzeniu profesjonalnego studia telewizyjnego, w którym tworzone będą treści o charakterze kulturalno – animacyjnym, publikowane następnie w paśmie kulturalnym lokalnej telewizji oraz w Internecie. Nasza instytucja  zostanie wyposażona w niezbędny do tego sprzęt, a kadry zostaną wyszkolone.
? Dzięki wprowadzeniu stałego programu kulturalnego, nadawanego w lokalnej telewizji dotrzemy z naszą ofertą do szerokiego grona odbiorców (także w czasie przymusowej izolacji w domach), również do osób niekorzystających z Internetu. Tworzone treści opatrzone będą napisami dla osób słabo słyszących, co przyczyni się do włączenia osób z niepełnosprawnościami, w życie kulturalne miasta i powiatu. Dodatkowo, będziemy utrwalać cyfrowo, dla przyszłych pokoleń, ciekawe wydarzenia z regionu, tworząc tym samym kronikę kulturalną Brodnicy.

***********************************************
KONWERSJA CYFROWA DOMÓW KULTURY
Program grantowy „KONWERSJA CYFROWA DOMÓW KULTURY”, uruchomiony w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, który jest elementem działań wspierających instytucje kultury właśnie w związku z pandemią COVID-19.

Jego celem jest:
* wyposażenie samorządowych instytucji kultury w kompetencje i umiejętności niezbędne do prowadzenia i rozwijania działań w zakresie edukacji kulturalnej oraz animacji kultury w społeczności lokalnej;
* doposażenie w sprzęt niezbędny do prowadzenia działań edukacyjnych i animacyjnych w formie cyfrowej lub online.

Czekaliśmy z niecierpliwością na wyniki, bo było o co powalczyć (kwota dofinansowania to 137 tys. zł❗️❗️ – s t o ? t r z y d z i e ś c i ? s i e d e m ? t y s i ę c y ? z ł o t y c h?), a o grant starało się ponad 1200 instytucji kultury z całego kraju. Ostatecznie wyłoniono 200 grantobiorców, w tym BRODNICKI DOM KULTURY!
Dziękujemy wszystkim, którzy trzymali za nas kciuki? i bierzemy się do pracy?
KOORDYNATOR PROJEKTU – dyr. BDK Katarzyna Miętkiewicz
Projekt Konwersja cyfrowa domów kultury finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

*******************************************************

„SIEJEMY KULTURĘ”
? „SIEJEMY KULTURĘ”, to projekt Brodnickiego Domu Kultury, zgłoszony do programu Narodowego Centrum Kultury „Dom kultury +Inicjatywy lokalne. Edycja 2022”. Chcieliśmy pozyskać dofinansowanie na wsparcie waszych pomysłów i to nam się udało! Na 176 wniosków, które wpłynęły w ramach naboru z całej Polski, procedurę konkursową przeszło tylko 50 samorządowych instytucji kultury, w tym BDK, Tym samym, dzięki pozyskanym funduszom sami staliśmy się mecenasem dla oddolnych inicjatyw?
? Autorem wniosku mógł być każdy mieszkaniec Brodnicy bądź grupa nieformalna działająca na jej terenie. Maksymalna kwota przeznaczona na realizację jednej inicjatywy – 6 000 zł brutto.
? Wpłynęło do nas 9 wniosków, które wstępnie, pod względem formalnym oceniła kapituła konkursu. Do oceny merytorycznej zakwalifikowało się 8 projektów, do realizacji ostatecznie przeszło 5 – decyzja o tym została podjęta w sposób partycypacyjny, to znaczy, że uczestnicy sami decydowali o tym, który z projektów zostanie zrealizowany (każdy z nich mógł oddać trzy głosy na wybrany projekt – oprócz własnego).

Edit: Wnioskodawca jednego z projektów wycofał się. Na jego miejsce „wskoczył” kolejny w punktacji projekt, zgodnie z zasadami konkursu.
? W tej chwili jesteśmy w trakcie realizacji następujących projektów (kolejność wg największej liczby zdobytych punktów):
? „najNAJzabawa” – Daria Rutka (5 993. zł)
? „WYSTAWA PRZYRODNICZA” – Pasjonaci Fotografii z Pojezierza Brodnickiego, kwota (4 900 zł)
? „SPEKTAKL MUZYCZNO-WOKALNY” – Michał Królikowski/Street Artist (6 tys. zł)
? „CERAMIKA ARTYSTYCZNA – MAMY POTENCJAŁ” – Martyna Parzych (6 tys. zł)
? „WARSZTATY MUZYCZNE DLA DZIECI” – Anna Mackiewicz (5 557 zł)
********************************
Projekt „SIEJEMY KULTURĘ” został dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury: Dom Kultury + Inicjatywy lokalne. Edycja 2022″.

**************************************************************************
MAJ 2022

„SŁOWO MA MOC TWÓRCZĄ” – NOWY PROJEKT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ KULTURY I SZTUKI „BRACTWO”.
„Trzeba nam dużo prostych słów jak chleb, miłość, dobroć, aby ślepi w ciemności nie zgubili właściwej drogi, trzeba nam dużo ciszy i w powietrzu i w myśli, abyśmy usłyszeli głos cichy, nieśmiały, głos gołębi, mrówek, ludzi, serc i ich bolesny krzyk pośród krzywd, pośród tego wszystkiego, co nie jest ani miłością, ani dobrocią, ani chlebem”. (Halina Poświatowska)

Od najdawniejszych czasów ludzie wierzyli, że słowa mają magiczną moc: to, o czym mówimy, naprawdę może się stać. Słowa dają i odbierają życie. Są błogosławieństwem i przekleństwem. Niszczą i leczą. Bywają jak uderzenie kamieniem i jak miód na serce. Napastliwe są przyczyną depresji i chorób, zachwytu – uskrzydlają.

Nasz projekt odsłania na nowo „słowo”, które staje się czynnikiem twórczym. Pokazuje jego moc sprawczą w tworzeniu. Chcemy, by na nowo otworzył młodzież na obcowanie z literaturą, która z kolei ma stać się impulsem, swoistą inspiracją do dalszego tworzenia.

Projet ma na celu pokazanie kreacji ilustracji w nowej odsłonie, w odejściu od schematu. Działanie jest otwarte na każdą formę sztuk plastyvcznych, wliczając w to formy przestrzenne i miniinstalacje.
Jest naszym pragnieniem, aby nowa realizacja przestrzenna poruszyła odbiorcę i zaskakiwała oryginalnością pomysłów, które drzemią w naszych głowach, a porusza je właśnie słowo.

Zadanie dofinasowano ze środków budżetu Gminy Miejskiej Brodnica oraz Starostwa Powiatowego w Brodnicy.
**************************************************************************

LUTY 2022
„SIEJEMY KULTURĘ”

Brodnicki Dom Kultury po raz kolejny został beneficjentem programu Narodowego Centrum Kultury Dom kultury +Inicjatywy lokalne!
Na 176 wniosków, które wpłynęły w ramach naboru z całej Polski, procedurę konkursową przeszło 50 samorządowych instytucji kultury, w tym BDK, który uplasował się na 6 pozycji, z punktacją 83, 5 punktów! Minimum punktacji wynosiło 78, 75).
Co to oznacza? Teraz to my możemy być mecenasem dla Waszych inicjatyw. Macie jakieś pomysły? Zapraszamy!
____________________________________________________________
Celem strategicznym programu dotacyjnego Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne jest inicjowanie działań służących wzmocnieniu zaangażowania domów kultury w życie społeczności lokalnej, odkrywaniu i rozwijaniu potencjału i kapitału kulturowego jej członków oraz kulturotwórczych zasobów społeczności.

Program skierowany jest do domów kultury, które gotowe są prowadzić nowatorskie działania animacyjne projektowane w oparciu o przeprowadzoną wcześniej diagnozę i poddane ewaluacji, a ukierunkowane na bezpośrednią i bliską współpracę z przedstawicielami społeczności lokalnej. Główny nacisk programu położony jest na nawiązywanie przez dom kultury stałych relacji z mieszkańcami miejscowości, na terenie których działa. Odkrywanie talentów i wzmacnianie potencjału społecznego ma owocować stworzeniem wspólnych projektów na rzecz społeczności lokalnych i przestrzeni publicznej.
************************************************************************

        PAŹDZIERNIK 2021
Za nami warsztaty w ramach programu
BARDZO MŁODA KULTURA2021, na temat uczestnictwa dzieci i młodzieży w kulturze. Bardzo Młoda Kultura to wieloletni program wspierania edukacji kulturowej, którego strategicznym celem jest wzmacnianie jej roli, poprzez pobudzenie i wykorzystanie edukacyjnego potencjału kultury.
Warsztaty poprowadził Mateusz Strzałkowski, z Pracowni Zrównoważonego Rozwoju, na zlecenie Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy. Celem warsztatów było poznanie potrzeb społeczno-kulturalnych, zainteresowań oraz sposobów spędzania wolnego czasu dzieci i młodzieży.
************************************************************************
KWIECIEŃ 2021
Za nami szkolenie w zakresie programu ERASMUS + oraz udział w konferencji CYFROWE DOMY KULTURY.

This slideshow requires JavaScript.

„SIEĆ NA KULTURĘ” W PODREGIONIE GRUDZIĄDZKIM – WARSZTATY PROJEKTOWANIA GRAFICZNEGO?
Nie ulega wątpliwości jak ważną rolę w rozwijaniu kompetencji cyfrowych pełnią ośrodki kultury. Jednakże, aby mogły one wykorzystać w pełni swój potencjał w edukowaniu dzieci i młodzieży, potrzebują wsparcia merytorycznego. Takie wsparcie zapewniają warsztaty, w których wzięli udział nasi artyści plastycy – @Magdalena Dobrosielska-Jankowska oraz. @Marcin Szymielewicz

************************************************************************
MARZEC 2021
Pandemia koronawirusa wywołała kryzys w wielu dziedzinach życia społecznego, gospodarczego, kulturalnego. Odcisnęła piętno na kontaktach międzyludzkich, formach pracy i współdziałania. Dramatyczna zmiana wstrząsnęła naszym życiem, relacjami z rodziną i przyjaciółmi. Wpłynęła także na sposób, w jaki  odbieramy kulturę.  Instytucje kultury w dobie pandemii musiały zmienić zasady funkcjonowania. Mimo obaw są powody do optymizmu, powstają nowe projekty, angażujące i wspierające lokalne inicjatywy kulturalne. Jak pozyskiwać na nie fundusze
mogliśmy dowiedzieć ze szkolenia, organizowanego przez Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy, które pełni rolę Operatora regionalnego programu Bardzo Młoda Kultura Kujawsko-Pomorskie 2019-2021 realizując projekt Terenowy Dom Kultury.

✔️ Bardzo Młoda Kultura to ogólnopolski program wspierający edukację kulturową, podnoszący jej jakość oraz zwiększający jej dostępność i znaczenie w lokalnych społecznościach.
✔️ Bardzo Młoda Kultura Kujawsko-Pomorskie 2️0️2️1️ to program grantowy w województwie kujawsko-pomorskim, w ramach którego wspólnie mogą aplikować domy kultury, szkoły, biblioteki, organizacje pozarządowe na działania z obszaru edukacji i animacji kulturowej.

This slideshow requires JavaScript.

************************************************************************

SIERPIEŃ 2020
Brodnicki Dom Kultury bierze udział w projekcie „SIEĆ NA KULTURĘ W PODREGIONIE GRUDZIĄDZKIM”,  który realizowany jest przez Fundację Wspierania Zrównoważonego Rozwoju, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Działanie nr 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”. 

Do uczestnictwa w projekcie zapraszamy w wieku 14-18 lat. Projekt polega na odbyciu przez 6-10 uczestników 15 dwugodzinnych (2×45 minut) spotkań w trybie zdalnym.
Podczas szkolenia omówione zostaną dostępne narzędzia umożliwiające składanie wniosków i załatwiania spraw administracyjnych w urzędzie, prowadzenia i zarządzania elektronicznym kontem bankowym.
Uczestnicy zdobędą praktyczne kompetencje związane z formalną i nieformalną korespondencją on-line. Wyjaśnione zostaną podstawy cyberbezpieczeństwa i bezpiecznego nawigowania w sieci. Dodatkowo przekazana zostanie wiedza i umiejętności związane z dostępnością usług on-line.
Celem projektu jest rozwijanie kompetencji cyfrowych młodzieży oraz kwalifikacji cyfrowych i zwiększenie potencjału techniczno-dydaktycznego Bibliotekarki biorącej udział w projekcie, co przyczyni się do podwyższenia kompetencji cyfrowych instytucji kultury oraz wzrostu aktywności cyfrowej społeczności lokalnej. Projekt realizowany jest przez Fundację Wspierania Zrównoważonego Rozwoju, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. 

************************************************************************
LUTY 2020

21 lutego, Brodnicki Dom Kultury, reprezentowany przez dyr. BDK, Małgorzatę Miętkiewicz oraz artystę plastyka  BDK, Magdalenę Dobrosielską-Jankowską uczestniczył w spotkaniu, dotyczącym programu Narodowego Centrum Kultury, pn. BARDZO MŁODA KULTURA. Zadaniem programu jest projektowanie, testowanie i wdrażanie rozwiązań, które mają zbliżyć sferę edukacji i sferę kultury. Rozumieć to należy to bardzo szeroko jako współpracę między różnorakimi instytucjami kultury, szkołami i innymi placówkami oświatowo-wychowawczymi, organizacjami pozarządowymi działającymi w obszarze kultury lub edukacji oraz lokalnymi edukatorami, którym leży na sercu rozwój kompetencji społecznych dzieci i młodzieży poprzez wykorzystanie metod edukacji kulturalnej i animacji kultury. Spotkanie miało miejsce w gościnnych murach Wąbrzeskiego Domu Kultury.

This slideshow requires JavaScript.

Efektem szkolenia jest wspólny projekt Brodnickiego Domu Kultury oraz Szkoły Podstawowej nr 3 w Brodnicy,
„OBRAZ MOJE PIĘKNO – INNY, ZNACZY WYJĄTKOWY”
**************************************************************************

Oficjalna strona internetowa Brodnickiego Domu Kultury

Skip to content