61. OGÓLNOPOLSKI KONKURS RECYTATORSKI – ELIMINACJE POWIATOWE

61. OGÓLNOPOLSKI KONKURS RECYTATORSKI – ELIMINACJE POWIATOWE Za nami finał przesłuchań powiatowego etapu 61. OKR 10 marca 2016, Jury, w składzie: Erwin Regosz, Krystian Wieczyński i Radosław Garncarek, po wysłuchaniu prezentacji konkursowych postanowiło nagrodzić klasyfikacją do etapu rejonowego 61. OKR, w Toruniu, następujące osoby, w poszczególnych kategoriach: W TURNIEJU „WYWIEDZIONE ZE SŁOWA”: Krzysztofa Piersę (uczestnicy występują bez podziału na kategorie; repertuar jest dowolny, np. wiersz lub jego fragment, monolog literacki, collage tekstów; dowolna jest także forma prezentacji, np. teatr jednego wiersza, łączenie słowa mówionego ze śpiewem, z dźwiękiem, ruchem, rekwizytem. Czas występu nie może przekroczyć 7 minut);
W TURNIEJU POEZJI ŚPIEWANEJ: Agnieszkę Gibas (wykonawca jest solistą, repertuar obejmuje 3 utwory śpiewane i 1 utwór recytowany. Uczestnik wykonuje 2 utwory śpiewane – przynajmniej 1 utwór musi być oryginalny, tzn. mieć nowo skomponowaną muzykę – 1 utwór recytowany, którego teksty publikowane były w książkach lub prasie literackiej oraz ewentualnie jako trzeci – śpiewany utwór z tekstem własnym. Do przeglądów wojewódzkich włącznie prezentacja utworu recytowanego jest obowiązkowa. Łączny czas występu nie może przekroczyć 10 minut); W TURNIEJU RECYTATORSKIM: Katarzynę Pawłowską oraz Barbarę Kozikowską z Brodnickiego Domu Kultury (repertuar obejmuje 3 utwory w całości lub fragmentach, na które składają się 2 utwory poetyckie oraz proza, prezentowane są 2 utwory, po jednym z każdej kategorii; uczestnik wykonuje prozę i utwór poetycki; łączny czas wykonania nie może przekroczyć 10 minut) GRATULUJEMY!
ZOBACZ ZDJĘCIA