PRACOWNIA RECYTATORSKA „SZTUKA MOWY”

ZAJĘCIA PROWADZI INSTRUKTOR ANETA GIEMZA-BARTNICKA
Spotkania mają charakter indywidualnych zajęć
OPŁATA – 40,00 zł miesięcznie lub 10 zł opłata jednorazowa.

Oficjalna strona internetowa Brodnickiego Domu Kultury