Kadra

EWA DEMBEKdyrektor BDK

MAŁGORZATA KATARZYNA MIĘTKIEWICZwicedyrektor BDK/impresariat i marketing

KRYSTYNA GAJKOWSKA główny księgowy KATARZYNA PARZYCHsekretariat/sprawy administracyjno-płacowe ANETA GIEMZA-BARTNICKAgłówny instruktor/instruktor Pracowni teatralnej JOANNA NEHRING-ROSZKOWSKAinstruktor Pracowni wokalnej MACIEJ ZAJDAinstruktor Pracowni tańca/choreograf MAGDA DOBROSIELSKA-JANKOWSKAinstruktor Pracowni plastycznej MARCIN SZYMIELEWICZinstruktor Pracowni plastycznej KASIA WATKOWSKAinstruktor/DKF „BRODNICA” KATARZYNA  BARTOSZEWSKA pracownik gospodarczy ARLETA CELEBUCKA pracownik gospodarczy JAN SOSIŃSKIpracownik gospodarczy KACPER NADOLSKIakustyk/webmaster/opieka nad zespołami muz. PIOTR MROZOWSKIpracownik  techniczny

Oficjalna strona internetowa Brodnickiego Domu Kultury