Kadra

EWA DEMBEKdyrektor BDK

MAŁGORZATA KATARZYNA MIĘTKIEWICZwicedyrektor BDK/impresariat i marketing

KRYSTYNA GAJKOWSKA główny księgowy
KATARZYNA PARZYCHsekretariat/sprawy administracyjno-płacowe
ANETA GIEMZA-BARTNICKAgłówny instruktor/instruktor Pracowni teatralnej
JOANNA NEHRING-ROSZKOWSKAinstruktor Pracowni wokalnej
MACIEJ ZAJDAinstruktor Pracowni tańca/choreograf
MAGDA DOBROSIELSKA-JANKOWSKAinstruktor Pracowni plastycznej
MARCIN SZYMIELEWICZinstruktor Pracowni plastycznej
KASIA WATKOWSKAinstruktor/DKF „BRODNICA”
KATARZYNA  BARTOSZEWSKA pracownik gospodarczy
ARLETA CELEBUCKA pracownik gospodarczy
JAN SOSIŃSKIpracownik gospodarczy
KACPER NADOLSKIakustyk/webmaster/opieka nad zespołami muz.
PIOTR MROZOWSKIpracownik  techniczny

Oficjalna strona internetowa Brodnickiego Domu Kultury