KADRA

EWA DEMBEKdyrektor 

MAŁGORZATA KATARZYNA MIĘTKIEWICZ
wicedyrektor/impresariat 

KRYSTYNA GAJKOWSKA główny księgowy,
KATARZYNA PARZYCHstarszy referent administracyjno-płacowy/sekretariat
ANETA GIEMZA-BARTNICKAgłówny instruktor/instruktor pracowni teatralnej;
JOANNA NEHRING-ROSZKOWSKAinstruktor pracowni wokalnej;
MACIEJ ZAJDAinstruktor tańca;
MAGDA DOBROSIELSKA-JANKOWSKAinstruktor/rysownik/plastyk;
MARCIN SZYMIELEWICZinstruktor/rysownik/plastyk;
KASIA WATKOWSKA instruktor ds. zespołów zainteresowań/DKF „BRODNICA”, KINOTEKA;
KACPER NADOLSKIoperator urządzeń nagłaśniająco-oświetleniowych/opieka nad zespołami muz.;
PIOTR MROZOWSKIpracownik techniczny/operator urządzeń nagłaśniających, oświetleniowych, audiowizualnych;
KATARZYNA BARTOSZEWSKA – pracownik gospodarczy;
ARLETA CELEBUCKA – pracownik gospodarczy;
BOŻENA KRASOŃ – pracownik gospodarczy;
JAN SOSIŃSKI – pracownik gospodarczy.

Oficjalna strona internetowa Brodnickiego Domu Kultury