„WIERSZYKOWO”, CZYLI WIERSZE PIOSENKĄ ŚPIEWANE

23 marca, od wczesnych godzin porannych po Brodnickim Domu Kultury niósł się głos przedszkolaków. Dzieci, ze wszystkich brodnickich przedszkoli wkroczyły na scenę, dumnie prezentując swoje możliwości artystyczne. ZDJĘCIA