XXIV Tydzień Kultury Chrześcijańskiej – konkurs poezji religijnej dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

ZDJĘCIA 18 listopada 2015 roku w Brodnickim Domu Kultury, w ramach obchodów XXIV TYGODNIA KULTURY CHRZESCIJAŃSKIEJ odbył się Konkurs Poezji Religijnej. 23 uczniów z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z Brodnicy i terenu powiatu brodnickiego recytowało wiersze o tematyce religijnej. Wszyscy młodzi ludzie bardzo starannie przygotowali się do swoich występów i prezentowali poezję, która płynęła z głębi serca, jak modlitwa, jednak Jury musiało wybrać po troje najlepiej interpretujących poezję uczniów, w dwóch kategoriach: gimnazja/szkoły ponadgimnazjalne. Jury w składzie: Ludwika Gęsicka, Katarzyna Baśkiewicz, Ks. Tomasz Recki po przesłuchaniu wszystkich wykonawców postanowiło przyznać następujące miejsca:
W kategorii szkoły gimnazjalne: I miejsce: Wiktoria Latarska – Zespół Szkół w Zbicznie, II miejsce: Julia Kłosowska – Gimnazjum nr 2 w Brodnicy, III miejsce: Klaudia Rudnik – Zespół Szkół w Zbicznie. W kategorii szkoły ponadgimnazjalne: I miejsce: Katarzyna Pawłowska – Brodnicki Dom Kultury II miejsce: Barbara Kozikowska – I Liceum Ogólnokształcące w Brodnicy III miejsce Agata Mielnik – Zespół Szkół Rolniczych w Brodnicy Człowiek, niezależnie od wyznania, poprzez poezję, obojętnie w jakim języku pisaną, rozwija się duchowo i przybliża do drugiego człowieka, a tym samym również do Boga. Za cel konkursu organizatorzy postawili sobie kształtowanie sposobów wiary, poprzez piękno poezji religijnej, zachęcanie do aktywnego uczestnictwa w życiu religijnym oraz zwrócenie uwagi na wartości duchowe człowieka i godność życia chrześcijańskiego.